Hedemarken friskole

   
Velkommen til biblioteket
Huskelisten er tom
Velkommen til biblioteket

Biblioteket ved Hedemarken friskole

Tilbud til elever og ansatte

Alle elever og ansatte har mulighet til å låne bøker i skolens samlinger, som består av både skjønnlitteratur og faglitteratur. Alle lærebøker unntatt engangsbøker lånes også ut gjennom biblioteket.

Vi håper du som låner vil ha glede av biblioteket og benytte det ofte!

Utlånsregler

Normal utlånstid er fire uker på alt unntatt lærebøker, som lånes for ett skoleår om gangen

Utlån er personlig og knyttet til lånekortet. Bøker skal derfor ikke lånes videre til medelever uten å registreres på rett låner.

Innlevering skjer normalt ved at du først skanner inn bokens strekkode og deretter setter boka i den grønne boktralla på elevbiblioteket. Alternativt kan du levere i bokkassa på gangen utenfor biblioteket.

Purringer sendes normalt per brev i elevens sekk. Det er per i dag ikke purregebyr.

Ta godt vare på bøkene og lever i tide. Erstatningskrav vil vurderes dersom boken ikke er levert etter gjentatte purringer eller ved skoleårets slutt eller boken er ødelagt. Kravet sendes i så fall per post og vil tilsvare innkjøpspris for boka.

Tilgjengelighet

Elevbiblioteket er kun tilgjengelig sammen med lærer eller assistent ved skolen. Klassene besøker jevnlig biblioteket for å låne bøker.

Søk i biblioteket

Her kan du søke i bibliotekets samling på internett. Menyvalget "Meg & Mitt" er per i dag ikke tilgjengelig for elever. Derfor lagres heller ingen opplysninger om bruk av nettsiden knyttet til elevens navn eller lånekort.

(Sist oppdatert 1. mars 2019)

select